Ujeżdzenie

Paraujeżdżenie w programie paraolimpijskim na Los Angeles 2028

Paraujeżdżenie w programie paraolimpijskim na Los Angeles 2028

FEI entuzjastycznie komentuje decyzję Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) o włączeniu paraujeżdżenia do Igrzysk Paraolimpijskich w 2028 roku.

Decyzja IPC i potencjalne dyscypliny

W wyniku szeroko zakrojonego procesu przeglądu, który rozpoczął się w styczniu 2022 r., paraujeżdżenie pojawi się obok 21 innych dyscyplin sportowych potwierdzonych przez Radę Zarządzającą IPC, gdy Los Angeles będzie gospodarzem Igrzysk Paraolimpijskich za pięć lat. Włączenie dodatkowego sportu, zaproponowanego przez Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich LA 2028, jest nadal rozważane, a para-wspinaczka i para-surfing są silnymi pretendentami. Oczekuje się, że decyzja zostanie podjęta do końca 2023 roku.

Harmonogram Igrzysk

Igrzyska Paraolimpijskie odbędą się w dniach 15-27 sierpnia 2028 r., po Igrzyskach Olimpijskich, które zaplanowano na 14-30 lipca. Podczas gdy w 2028 roku Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Los Angeles po raz trzeci, po edycjach w 1932 i 1984 roku, będzie to pierwszy raz, kiedy miasto będzie gospodarzem Igrzysk Paraolimpijskich.

Specyfika paraujeżdżenia

Ujeżdżenie jest jedyną dyscypliną jeździecką włączoną do Igrzysk Paraolimpijskich, gdzie jest stałym elementem od 1996 roku. Odbywa się na tych samych podstawowych zasadach, co ujeżdżenie dla osób pełnosprawnych, a zawodnicy i zawodniczki startują jak równy z równym i są klasyfikowani zgodnie z poziomem ich niepełnosprawności.

Klasyfikacja zawodników

Osoby o podobnych zdolnościach funkcjonalnych i profilach są podzielone na pięć stopni (od I do V). Koń musi wykonać chód w klasie I, kłus jest dodawany do klas II i III, a kłus w klasach IV i V.

Więź między koniem a człowiekiem

Każda kombinacja konia i jeźdźca musi podążać za określonym wzorcem ruchu, z jedynym wyjątkiem Freestyle, który jest specjalnie ułożony dla każdego konia i wykonywany do muzyki. Sukces w sporcie jeździeckim nie opiera się wyłącznie na umiejętnościach technicznych, ale zależy również od siły więzi emocjonalnej, która istnieje między koniem a człowiekiem.

Oświadczenie FEI

„Jesteśmy bardzo dumni, że paraujeżdżenie znalazło się w programie paraolimpijskim na 2028 rok” – powiedziała sekretarz generalna FEI i prezes Stowarzyszenia Sportów Paraolimpijskich (APSO) Sabrina Ibáñez.

Tradycja jeździecka w USA

„Dzięki wieloletniej tradycji jeździeckiej, Stany Zjednoczone rozwinęły się przez lata jako kraj o trwałej doskonałości jeździeckiej na arenie międzynarodowej. A Los Angeles, ze swoim oszałamiającym sportowym tłem gór Santa Monica i najnowocześniejszymi obiektami konkursowymi i treningowymi, jest idealnym miejscem na Igrzyska Paraolimpijskie.

Zaangażowanie Los Angeles w różnorodność

„Ale Los Angeles to także miasto z silnym zaangażowaniem w różnorodność i integrację, co jest również priorytetem dla naszej Międzynarodowej Federacji. Jeździectwo zawsze było sportem dostępnym, a społeczność paraolimpijska doskonale zna ogromną moc konia dla osób niepełnosprawnych.

Postępy w paraujeżdżeniu

„Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio 2020 stanowiły punkt zwrotny dla naszego sportu, osiągając wyższe niż kiedykolwiek wyniki i zwiększając stopień trudności testów. Fakt, że w Tokio nie było ani jednego konia ze szkółki jeździeckiej, sam w sobie był świadectwem wzrostu i rozwoju tego sportu.

Wizja na przyszłość

„Mamy nadzieję, że Para Dressage osiągnie jeszcze wyższy poziom w Los Angeles i że ludzie, którzy przyjadą zobaczyć Para Dressage w akcji, zrozumieją pasję, która napędza nasz sport”.

Historia FEI w zarządzaniu paraujeżdżeniem

FEI była jednym z pierwszych międzynarodowych organów zarządzających sportem, który zarządzał i regulował światowy para-sport obok swoich pełnosprawnych dyscyplin, kiedy Para Dressage dołączyło do jej szeregów w 2006 roku. Komisja paraujeżdżenia została utworzona w 2006 roku, kiedy zarządzanie paraujeżdżeniem przeszło z Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) do FEI. W tym samym czasie FEI utworzyła również Komitet Sportowców dla wszystkich dyscyplin FEI (pełnosprawnych i para), którego pierwszym przewodniczącym został 14-krotny złoty medalista paraolimpijski Lee Pearson.

Integracja paraujeżdżenia w strukturach FEI

Z biegiem lat nastąpiła większa integracja sportu para jeździeckiego ze strukturami FEI Governance i Mistrzostw Świata, co podniosło rangę sportu para obok innych dyscyplin FEI.

Inicjatywy FEI dla paraujeżdżenia

Na Zgromadzeniu Ogólnym FEI w 2020 roku przewodniczący Komisji Jeździeckiej FEI został członkiem z prawem głosu w Zarządzie FEI, zapewniając Para Sportowi miejsce w dyskusjach na najwyższym szczeblu obok dyscyplin pełnosprawnych.

Inne inicjatywy związane z zarządzaniem, zawarte w wymaganiach FEI dotyczących przetargów na gospodarza, wymagają, aby mistrzostwa świata i kontynentu dla para-sportowców i pełnosprawnych sportowców odbywały się w tym samym miejscu. FEI tworzy obecnie podręcznik, który ma pomóc komitetom organizacyjnym w planowaniu dostępności podczas zawodów jeździeckich. Departamenty Solidarności FEI i Ujeżdżenia Para pracowały wspólnie nad stworzeniem serii FEI Para Dressage World Challenge, programu rozwojowego obowiązującego od 1 stycznia 2023 roku. Seria ma na celu umożliwienie sportowcom, którzy nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach międzynarodowych z powodów finansowych lub geograficznych, rywalizacji w wydarzeniach we własnym kraju. Zawody te mają pomóc federacjom krajowym w rozwoju para ujeżdżenia i wypełnić lukę między krajowymi i międzynarodowymi zawodami pierwszego poziomu.

Wpływ na społeczność jeździecką

Podczas gdy te odgórne inicjatywy były ważne dla rozwoju paraujeżdżenia w strukturach FEI, miały one również pozytywny wpływ na ogólne podejście do niepełnosprawności i integracji w społeczności jeździeckiej.

Magazyn FEI Para Sport

Internetowy magazyn FEI Para Sport – The Para Equestrian Digest – uruchomiony w lutym 2022 roku został stworzony dla sportowców para jeździeckich i osób związanych ze sportem, aby mogli dzielić się własnymi słowami swoimi osobistymi doświadczeniami i historiami niepełnosprawności. Digest zwraca uwagę na sportowca lub projekt w jeździectwie paraujeżdżeniowym w celu zwiększenia widoczności sportu oraz poprawy świadomości i integracji osób niepełnosprawnych.