Końskie zdrowie

Złamanie kości kopytowej u konia

Złamanie kości kopytowej u konia.

Co to jest złamanie kości kopytowej?

Zaczynając od złamania kości kopytowej należny na wstępie zaznaczyć, że złamania tej kości najczęściej występują u koni sportowych i zwykle dotyczy bocznego skrzydła kości kopytowej. Najbardziej bolesne są złamania z linią przełomu przebiegającą śródstawowo.

Objawy złamania kości kopytowej

Objawami takiej kontuzji jest oczywiście kulawizna. Kulawizna pojawia się bezpośrednio po urazie i narasta w ciągu 30-60 min, koń nie obarcza chorej nogi. Badanie czułkami kopytowymi i opukiwanie młoteczkiem ortopedycznym wywołuje bardzo silną reakcję bólową. Znieczulenie okołonerwowe nerwów podeszwowych zmniejsza kulawiznę, ale nie znosi jej całkowicie. W diagnostyce decydujące jest RTG w kilku projekcjach, aby ustalić linię złamania i jej przebieg.

Jak leczyć złamanie kości kopytowej?

Gdy już mam diagnozę należny się zmierzyć z pytaniem – Jak leczyć? Leczenie. Gdy złamanie nie przebiega wewnątrzstawowo stosuje się leczenie konserwatywne tj. okucie konia zamkniętą podkową (przyspawany płaskownik do ramion podkowy). Podkowa powinna być zmieniana co 6 tygodni. Wygojenie złamania następuje zazwyczaj po 6-7 miesiącach, czasami leczenie trwa rok. Podczas pierwszych 2-3 miesięcy leczenia koń powinien pozostawać w boksie, w kolejnych miesiącach wskazany jest lekki, kontrolowany ruch (oprowadzanie stępem).

W złamaniach wewnątrzstawowych u koni do 3 lat stosuje się zamknięte podkowy ortopedyczne przez 6-12 miesięcy, u starszych koni stosuje się stabilizację złamania śrubami kostnymi. Stabilizację wewnętrzną stosuje się łącznie z wyżej opisanym kuciem ortopedycznym. Powikłaniem zabiegu jest osteoliza (rozpuszczanie tkanki kostnej), spowodowana zakażeniem bakteryjnym.

Złamanie wyrostka wyprostnego kości kopytowej

W przypadku złamania wyrostka wyprostnego kości kopytowej objawy zależne są od typu złamania. Przyczyną złamania jest uraz, a złamanie najczęściej łączy się z oderwaniem przyczepu prostownika wspólnego palca. Niewielkie złamania mogą nie wywoływać kulawizny. Różny jest przebieg choroby; może występować nagła, narastająca, dużego stopnia kulawizna bezpośrednio po urazie lub przebieg przewlekły z kulawizna małego stopnia. Przy złamaniach dużych fragmentów widać obrzęk środkowej części koronki. Znieczulenie stawu kopytowego i okołonerwowe znosi objawy kulawizny a złamanie dobrze widoczne jest na bocznym RTG kopyta

W przypadku gdy u koni nie występuje kulawizna nie podejmuje się specjalnego leczenia. Gdy koń kuleje to w zależności od wielkości odłamu stosuje się następujące metody leczenia:

  • małe odłamy usuwa się artroskopowo, rokowanie jest na ogół dobre;
  • duże odłamy stabilizuje się śrubami kostnymi.

Częstym powikłaniem zabiegu stabilizacji jest wtórne zapalenie stawu. Ważną informacja jest fakt, że trudne jest postawienie rokowania gdy złamanie wyrostka wyprostnego jest rozpoznawane przy rutynowym badaniu RTG do umowy kupna-sprzedaży.

 

 

Pamiętaj! Informacje zawarte w tym wpisie mają jedynie charakter informacyjny. Zawsze skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub dietetykiem w celu uzgodnienia zasadności podania preparatów.

Opracowanie własne WEGNews na podstawie: Practical Horseman, wikipedia, definicja.info