Końskie zdrowie

Ochwat u konia

Ochwat u konia czyli co robić kiedy zachoruje nam koń. Ochwat to kolejne znane nam schorzenie. Poniżej przytoczymy z jakimi objawami wiąże się ochwat, jak leczyć ochwat oraz w końca jak próbować się przed nim uchronić.

Ochwat u konia co to jest?

Ochwat jest jedną z najczęstszych chorób występujących u koni. Ochwatem nazywamy aseptyczne zapalenie tworzywa kopytowego – listewki rogowe odchodzą od warstwy rogotwórczej, kość kopytowa ciągnięta przez ścięgna może się przemieścić, a nawet przebić podeszwę. Według innej definicji ochwat to niezakaźne, rozlane zapalenie tworzywa kopytowego, przebiegające z dużą ilością wysięku oraz martwicą blaszek kopytowych.

W rzeczywistości ochwat to choroba całego organizmu konia, przyczyna ciężkiej do zlikwidowania kulawizny, a w najgorszych przypadkach – nawet konieczność uśpienia.

Rodzaje ochwatu u koni

Istnieje kilka rodzajów ochwatu. Ochwat obciążeniowy powstaje w wyniku zbyt długiego transportu lub przeciążenia konia treningiem lub długotrwałe jeżdżenie po twardym podłożu. Ochwat paszowy wywołany bywa przez nagła zmianę paszy lub przekarmienie. Przyczyna tego typu ochwatu może być również podawanie świeżego ziarna, zepsutej paszy lub trujących roślin. Trzecim rodzajem ochwatu jest ochwat porodowy lub ochwat wywołany ciężkimi chorobami wewnętrznymi jak trujące substancje wydzielane przez bakterie wywołują zakłócenia ukrwienia.

W przypadku ochwatu mamy do czynienia z gorącą puszką kopytową a przy próbach dotyku koń odczuwa ból, cofa nogę. Kolejnymi objawami są takie zachowania jak: koń ciągnie nogi, przednie kończyny wysuwa do przodu , a tylne podciąga pod brzuch, opiera się o ścianę, tętno jest przyspieszone, a u klaczy występuje wysięk z dróg rodnych. Ochwat zaczyna się nagle!

Na czym polega ochwat u konia?

Przy ochwacie paszowym, który jest najczęściej występującym rodzajem tego schorzenia dochodzi do przedawkowania węglowodanów. W naszym polskich warunkach podawany jest na ogół owies, ale praktycznie każdy rodzaj skarmionego zboża po przedawkowaniu może być przyczyną tej choroby. W jelitach grubych dochodzi do spadku kwasowości, co powoduje rozpad bakterii jelitowych z grupy Enterobacteriacea. Podczas tego rozpadu uwalniane zostają endotoksyny które dostają się do krwi i wraz z nią do naczyń włosowatych kopyta. Tam, poprzez szereg reakcji, doprowadzają do zniszczenia blaszek wewnętrznej warstwy puszki kopytowej. Wewnątrz puszki kopytowej gromadzi się nadmierna ilość płynu. Płyn ten zwiększa ciśnienie w puszce kopytowej, która, stanowiąc zamknięte naczynie, nie może się rozciągać. Ochwat dla konia to ogromnie bolesne odczucie. Duża ilość płynu powoduje odklejenie puszki kopytowej od kości kopytowej, co ma wpływ bezpośrednio na deformacje kopyta.

Ochwat – trzy fazy choroby

Podczas ochwatu możemy wyróżnić trzy fazy choroby.

Pierwszą faza to rozwój choroby. Zapoczątkowane zostaje oddzielanie się blaszek warstwy wewnętrznej puszki kopytowej od tworzywa kopytowego. Faza ta nie trwa długo bo od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin.

Druga faza. Podczas drugiej fazy, która możemy nazwać ostrą pojawiają się pierwsze objawy bolesności kopyta aż po przemieszczenia się kości kopytowej wewnątrz puszki kopytowej. ten etap choroby trwa przez kilka dni.

Trzecia faza choroby. W fazie trzeciej tzw. przewlekłej koń odczuwa ból w kopycie, kuleje, kość kopytowa przemieszcza się wewnątrz puszki kopytowej. Trzeci etap choroby występuje wtedy gdy w fazie ostrej (drugiej) nie wyleczono konia do końca. Wówczas taki stan może trwać nieokreśloną długość czasu.

Zmiany przewlekłe w przypadku gdy nastąpiło opuszczenie kości kopytowej i związane z nim zmiany w puszcze kopytowej są nieuleczalne. Przy chronicznym ochwacie jest wymagane podkucie ortopedyczne. Należy liczyć się z tym, że ochwacony koń nigdy już nie będzie nadawał się do pracy choć jest sporo przypadków, które odchodzą od tej reguły.

Co robić gdy podejrzewamy ochwat u konia?

W takim przypadku należy niezwłocznie wezwać weterynarza. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej pierwsza faza choroby trwa bardzo krótko, więc liczy się każda chwila. Wezwany lekarz weterynarii powinien podać koniowi leki przeciwzapalne, przeciwbólowe i jeżeli stan konia wymaga również płyny i antybiotyki.

Koń podczas leczenia musi być całkowicie wyłączony z pracy. Podczas leczenia wskazane jest aby koń przebywał w boksie o miękkiej wyściółce (piasek lub trociny). Podczas leczenia przymusowe jest rozkucie konia. Wówczas kopyta stawia się w korycie z gliną zmieszaną z altacetem. Na początku nie podaje się pić!

 

 

Pamiętaj! Informacje zawarte w tym wpisie mają jedynie charakter informacyjny. Zawsze skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub dietetykiem w celu uzgodnienia zasadności podania preparatów.

Opracowanie własne WEGNews na podstawie: Practical Horseman Magazin, Tim Hawcroft: „Koń. Rasy, Pielęgnacja, Wychowanie, Tresura.”, Wikipedia.